Emnevisning

 • Lindring ved livets slutt

  Gå til Lindring ved livets slutt

  Hensikten med kurset

  Kurset har som mål å bidra til å øke den faglige kompetansen i grunnleggende lindrende behandling og bidra til økt trygghet for helsearbeidere i den lindrende pleiesituasjonen. 

  Hvem er kurset for?

  Målgruppen for læringsprogrammet er alt helsepersonell som arbeider med alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende.

  Hva vil jeg lære?

  Kurset inneholder fire moduler:

  1. Den døende pasienten
  2. Lindrende omsorg
  3. Forebygging og lindring av fysiske og psykiske symptomer
  4. Valgfri fordypning

  De tre første modulene har sykepleiere og helsefagarbeidere som målgruppe, mens den fjerde er dedikert til leger og sykepleiere.

  Gjennomføring

  Vi anbefaler å gjennomføre kurset i tverrfaglige grupper på maksimalt 10 personer. I slutten av hver modul finnes det refleksjonsoppgaver for diskusjon. Gjennom refleksjonsoppgavene får du bearbeidet teorien og utvekslet erfaringer.
  Det er også mulig å ta kurset individuelt.

  Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

  Du bør være sykepleier, helsefagarbeider eller lege for å ha utbytte av kurset.

  Hvem har laget kurset?

  Fosen Helse IKS

  Kursansvarlig

  • Merike Pallas, Kreftkoordinator, Fosen Helse IKS