Emnevisning

 • Generelt

  Gå til Utfordrende atferd


  Hensikten med kurset

  Hensikten med dette kurset er å se på forhold som har betydning for om mennesker med utviklingshemning utvikler adferd som blir oppfattet som utfordrende. 

  Hvem er kurset for?

  Målgruppen er personer som arbeider for personer med utviklingshemning.

  Hva vil jeg lære?

  Du vil få innføring i holdninger, etiske problemstillinger og lovverk. Du vil få grunnleggende kunnskap om utfordrende adferd, psykisk helse og somatikk.

  Du vil lære om samværsbetingelser og samhandling, samt hvordan arbeide målrettet med utfordrende adferd.

  Gjennomføring

  Dette er et nettbasert kurs. Dersom du ønsker et kursbevis, må du registrere deg i kurset og gjennomføre en quiz. 

  Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

  Det kreves ingen spesielle kunnskaper for å ta kurset. 

  Hvem har laget kurset?

  Torbjørn Farestveit

  Helene Myklebustad

  Jon A. Løkke

  Gunn E. H. Løkke

  Svein Øverland

  Trude Sundal

  Hanne Østby

  Frode Skudal

  Steinar Varøy

  Tore-Andre Strand

  Hallvard Hordvik

  May Linda Hustrulid Lona

  Merete Stavang

  Kursansvarlig

  Jarle Eknes, daglig leder, Samordningsrådet for arbeid med mennesker med utviklingshemming (SOR).