Emnevisning

 • Generelt

  Gå til Fritid, kultur og venner


  Hensikten med kurset

  I dette e-læringskurset vil du få kunnskap om hva fritid er, og hvordan du kan hjelpe personer med en utviklingshemning til å få en aktiv og meningsfylt tilværelse alene eller sammen med andre. Kurset er ett av flere kurs i kursportalen "Mangfold og muligheter", som omhandler personer med utviklingshemning.

  Hvem er kurset for?

  Målgruppen er personer som arbeider for personer med utviklingshemning.

  Hva vil jeg lære?

  Følgende tema gjennomgås:

  • Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltagelse
  • Selvstendig fritid
  • Hvordan tilrettelegge fritidstilbud for andre
  • Å feriere - sammen om det hele
  • Kulturelt mangfold
  • Mål og mening
  • Deltagelse for alle
  • Betydningen av å ha sosiale nettverk
  • Nettverkskartlegging
  • Sosial kompetanse
  • Samliv og seksualitet

  Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

  Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

  Hvem har laget kurset?

  Stiftelsen SOR.

  Kontaktperson

  Jarle Eknes, daglig leder, stiftelsen SOR.