Emnevisning

 • Generelt

  Gå til Inkludering og deltakelse


  Hensikten med kurset

  Dette e-læringskurset skal gi fagpersoner som jobber med personer med utviklingshemning kunnskap om betydningen av inkludering og deltakelse. Deltakerne skal kunne vurdere forhold knyttet til mangfold og inkludering i et samfunnsperspektiv, sin egen rolle i arbeidet for et mangfoldig samfunn og hvordan man kan endre praksis til beste for personer med utviklingshemning. 

  Hvem er kurset for?

  Personer som arbeider for personer med utviklingshemming. 

  Hva vil jeg lære?

  Kurset tar blant annet for seg:

  • viktige utviklingstrender i omsorgen for utviklingshemmede og hva ulike omsorgsideologiske strømninger har hatt å si for faglig arbeid med utviklingshemmende,
  • utviklingshemmedes rett til å ha og praktisere en tro og et livssyn, og retten til å bli inkludert i tros- og livssynssamfunn på like vilkår som andre,
  • begrepene inkludering og deltakelse og hvordan man som fagperson kan bidra til å legge til rette for dette.

  Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

  Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å ta dette kurset.

  Hvem har laget kurset?

  Ulf Berge, høgskolelektor, Diakonhjemmet Høgskole

  Jan Tøssebo, professor, NTNU

  Ole Petter Askheim, professor, Høyskolen i Lillehammer

  Sølvi Dahle, integreringskonsulent/daglig leder, Stavanger bispedømmekontor/Diakonistiftelsen Rogaland

  May Østby, førstelektor, Høyskolen i Molde

  Cato Brunvand Ellingsen, vernepleier

  Kursansvarlig

  Jarle Eknes, daglig leder, SOR