Depresjon

Ulike former for depresjon

Foto: Mikkel Hegna Eknes
Foto: Mikkel Hegna Eknes

Det finnes flere forskjellige former for depresjon. I de offisielle diagnosesystemene inndeles depresjon etter alvorlighetsgrad, type og forløp. Det er spesielt viktig å avgjøre alvorlighetsgrad og type depresjon, fordi dette har stor betydning for hvilken behandling personen skal tilbys.

Det skilles vanligvis mellom lett, moderat og alvorlig depresjon, og mellom depresjon med og uten psykotiske symptomer.

  • Lett depresjon: Man oppfyller minst 2 kjernesymptomer og minst 2 tilleggssymptomer. Personen klarer de fleste hverdagslige ting, men er trist og nedstemt og har vansker med å ta seg sammen.
  • Moderat depresjon: Man oppfyller minst 2 kjernesymptomer og minst 4 tilleggssymptomer. Personen virker nedstemt og har vanskelig for å klare alminnelige hverdagslige gjøremål, gå på jobb, og har svært vanskelig for å ta seg sammen.
  • Alvorlig depresjon: Man oppfyller minst 3 kjernesymptomer og minst 5 tilleggssymptomer. Personen er veldig trist og nedstemt, har lite energi til å klare hverdagslige gjøremål og å gå på jobb. Tilstanden er svært invalidiserende for personen.
  • Alvorlig depresjon uten psykotiske symptomer: Personen er alvorlig deprimert, men har ingen psykotiske symptomer. Oppfyller alle kriteriene for alvorlig depresjon, men har ingen hallusinasjoner eller vrangforestillinger.
  • Alvorlig depresjon med psykotiske symptomer: Personen er alvorlig deprimert og har psykotiske symptomer i form av hallusinasjoner, vrangforestillinger eller depressiv stupor. Personen kan for eksempel henge seg opp i depressive vrangforestillinger om at det vil være best hvis han eller hun tar livet av seg, fordi det vil være det beste for alle andre.

Videre kan man skille mellom flere ulike kategorier eller typer depresjon.

  • Depressiv enkeltepisode: Personen rammes av en enkelt depressiv periode. Sannsynligheten for at det oppstår flere depressive perioder er forhøyet dersom man først har blitt rammet en gang.
  • Tilbakevendende (periodisk) depresjon: Personen rammes av tilbakevendende episoder med depresjon. Det mest alminnelige forløp når en person først har fått depresjon.
  • Dystymi: Personen lider av en mild grad av depresjon, eller kronisk senket stemningsleie, som kan vare i flere år eller en stor del av livet. Symptomene er mildere enn ved lett depresjon. Symptomene er blant annet nedsatt energi og selvtillit, tar lett til tårer, opplevelse av håpløshet, pessimistisk innstilling, gledesløshet og innadvendthet. Dystymi ses ofte som en følge av langvarige belastninger og traumer, herunder belastninger og traumer fra barndommen.
  • Depresjon relatert til årstid (vinterdepresjon): Personen lider av en form for lett depresjon, som avhenger av været og spesielt lyset. Tilstanden har antakelig en sammenheng med manglende hormonbalanse i hjernen. Behandlingen består ofte av lysterapi, som har vist seg å ha god effekt på tilstanden.