Mani og hypomani hos personer med utviklingshemning

Symptomer

Illustrasjon: Hans Braxmeier, Pixabay
Illustrasjon: Hans Braxmeier, Pixabay

Symptomene på mani varierer fra person til person, og kan også variere hos samme person over tid. To personer med mani vil sjelden ha akkurat de samme symptomene, og de ulike symptomene kan forekomme i alle mulige kombinasjoner.

Man trenger heller ikke å ha alle symptomene for å få en manidiagnose. Mani kan altså arte seg på ulike måter, avhengig av personen det gjelder. Samtidig vil personer med mani ha noen ting felles.


De viktigste kjennetegnene på mani:

Klikk for mer informasjon.

Personer med mani sover mindre enn det de pleier å gjøre, minst en time mindre i gjennomsnitt per natt. Noen sover enda mindre, og enkelte personer med mani kan sove så lite som 0-3 timer om natten over flere dager uten å fremstå som spesielt trøtte eller søvnige. Andre kan derimot virke trøtte, men synes ikke å finne ro til å sovne. Hos personer med utviklingshemning kan dette også arte seg ved at det blir mer utfordrende atferd om natten, personen legger seg senere og våkner tidligere.

Personer med mani kan ofte virke giret, vandrer rundt i rommet, har høyt tempo på det de gjør og klarer ikke å finne ro til å gjennomføre vanlige dagligdagse aktiviteter som å spise eller stelle seg. For eksempel kan de reise seg oftere enn de pleier fra matbordet og gå fortere enn de pleier.

Personer med mani kan ofte komme med overdrevne påstander om egne ferdigheter eller status. Dette kalles også grandiositet. For eksempel kan personer hevde at de er leder for boligen, at de eier den lokale dagligvarebutikken eller andre ting som er sentrale livene deres, at de er verdens beste rallykjører selv om de ikke har førerkort eller liknende. Ved mani som går over i psykose kan dette fremstå enda mer påfallende, for eksempel ved at personer hevder å være betydningsfulle historiske personer, som Napoleon.

Personer med mani kan ofte bli mer opptatt av de ”store spørsmålene” enn de vanligvis er; filosofi, religion, livet, døden, ondskap og godhet og være opptatt av å snakke om å fokusere på denne typen ideer, også om menneskene rundt dem ikke er spesielt opptatt av det samme.

Personer med mani har økt verbal aktivitet: skriker, lager lyder eller snakker uavbrutt eller hurtigere enn vanlig. De kan gjenta spørsmål, venter ikke på svar eller respons, avbryter oftere, holder ofte monologer, synger høylytt uten å gjøre det til vanlig, og har større vansker med å lytte enn til vanlig.

Personer med mani kan ofte føle at tankene flyr av gårde i en slik grad at det er vanskelig å følge med. De hopper fra tema til tema, og det kan være vanskelig for andre å følge med på et resonnement eller i en samtale med dem.

Personer med mani er ofte mindre produktive og fokuserte enn vanlig. De kan ha vansker med å løse dagligdagse oppgaver og har ofte vansker med å fullføre oppgaver fordi de hopper fra en aktivitet til en annen. Dette er en endring fra vanlig fungering.

Noen personer med mani fremstår slik at irritasjon og økt sinne er mer fremtredende enn høyt stemningsleiet. Økt grad av irritabilitet er ikke nødvendigvis forbundet med en manisk episode, men det er viktig å være oppmerksom på at det kan være et tegn på mani.

Omgivelsene opplever ofte at personer med mani har svekket vurderingsevne sammenliknet med hva som er vanlig for personen. For eksempel ukritisk pengebruk, gir bort eiendeler eller oppsøke farlige situasjoner. Dette betegnes av noen som ”ukritisk atferd”.

Personer med mani kan holde på med vanlige aktiviteter i økt tempo og gjøre vanlige aktiviteter hurtigere enn vanlig.

Personer med mani har ofte reduserte sosiale hemninger og upassende sosial væremåte. For eksempel kan de snakke til fremmede, være påtrengende, avbryte andre og snakke om kroppsfunksjoner og for eksempel toalettbesøk på offentlige steder.