Mani og hypomani hos personer med utviklingshemning

Miljøbehandling ved mani

Foto: Mikkel Hegna Eknes
Foto: Mikkel Hegna Eknes

Miljøbehandling har stor betydning for både å begrense varigheten og konsekvensene av en manisk episode (= sykdomsperiode). Personer som har hatt én manisk fase har sterkt økt risiko for å få flere, og forebygging av nye episoder er derfor en viktig miljøterapeutisk oppgave.

Fordi mani forekommer i episoder må behandlingen hele tiden tilpasses den aktuelle tilstanden. Når man jobber med noen som er i en manisk fase, må man jobbe annerledes enn når man skal forebygge nye episoder hos den samme personen.