Mani og hypomani hos personer med utviklingshemning

Ivareta basisbehov

Foto: Efraimstochter, Pixabay
Foto: Efraimstochter, Pixabay

Søvn og hvile, ernæring, trygghet

Personer med mani vil kunne ha store vansker med å ivareta sine egne grunnleggende behov for ernæring, søvn og hvile og daglig hygiene, selv om de vanligvis klarer det i ikke-maniske faser. Personalet vil da ofte måtte gå inn og hjelpe til med å regulere slike behov.

Redusert søvnbehov og vansker med å falle til ro er typisk ved mani. Miljøtiltak som hjelper med å bedre søvn er derfor vanligvis nødvendig. Faste leggerutiner og god søvnhygiene er viktig.

Flere forhold inngår i det vi kaller for god søvnhygiene.

Det er viktig å legge seg ned for å sove bare når man føler seg søvnig og klar for å sove.

Det er viktig å sove til faste tider og stå opp til samme tid hver dag, unngå å sove om dagen, samt å være ute i dagslys minst en halv time hver dag.

I tiden før man skal legge seg bør man unngå koffeinholdige drikker, store måltider, trening eller røyk. Det er også viktig å ha et godt miljø for søvn der man skal sove, for eksempel at lyset er avslått, temperaturen er passelig og gjerne et par grader lavere enn i resten av boligen, unngå støy og forstyrrelser.

En god seng hjelper også.


Mange personer med mani kan gå ned i vekt i maniske faser. De vil ha behov for hjelp til å opprettholde tilstrekkelig væskebalanse og matinntak i slike faser.

I maniske faser kan personen ha vansker med å få i seg nok næring. Dette kan løses ved å tilby mat på andre måter enn vanlig, for eksempel ved å stille mindre strenge krav til atferd i matsituasjonen.

Hvis noen for eksempel ikke får i seg mat fordi de er så fysisk urolige, kan dette avhjelpes ved å ha mat tilgjengelig som de kan spise mens de vandrer litt rundt. Andre kan derimot spise alt for mye i en manisk fase og trenger hjelp til å begrense seg.

Dette er det lurt å gjøre på en mest mulig skånsom måte, for eksempel ved bare å sette fram en tilmålt mengde mat. Slik unngår man fristelser og minimerer grensesetting.