Mani og hypomani hos personer med utviklingshemning

Begrense stimuli

Foto: Unsplash, Pixabay
Foto: Unsplash, Pixabay

I en manisk fase vil det være nødvendig å skjerme personen fra inntrykk og impulser. Personer med utviklingshemming og mani har store vansker med å hemme irrelevante impulser, noe som igjen gir større vansker enn man vanligvis har med å gjennomføre aktiviteter. Dette kan føre til vanskelige situasjoner og er slitsomt både for personen selv og for dennes tjenesteytere.


Det er viktig at tjenesteyterne jobber med å begrense impulser og stimuli på minst mulig inngripende måter og unngår konfronterende grensesetting. Mye kan løses ved å være i forkant, planlegge aktiviteter og legge dem opp på måter som gjør at mengden sanseinntrykk blir minst mulig. Det kan bli nødvendig å fjerne enkelte gjenstander i slike faser, og det må da vurderes opp mot gjeldende lovverk.

Kajsa er 22 år, har autisme, alvorlig utviklingshemming og lite verbalt språk.

Hun har vanligvis stort utbytte av å se på TV, og setter seg godt til rette i en god stol og slapper av. Tjenesteyterne hennes har funnet ut at Kajsa i maniske faser blir mer urolig av å se på TV. Hun klarer ikke å sette seg ned å finne roen slik hun pleier, men reiser seg hyppig, hopper og klapper i hendene. Det tar lang tid før hun roer seg igjen etter å ha sett TV i slike faser, og hvis hun ser TV om kvelden, kan hun vandre rundt i leiligheten til langt på natt. Dette har ført til at tjenesteyterne i Kajsas maniske faser ikke skrur på TV’en for henne slik de pleier når hun har avsluttet en aktivitet og skal slappe av i leiligheten på ettermiddagen.

Kajsa klarer å skru på TV’en selv, og tjenesteyterne hindrer henne ikke hvis hun gjør det. Det viser seg imidlertid at Kajsa ikke gjør dette selv når hun er i maniske faser, så det at personalet ikke tar initiativ til TV-titting er nok til å begrense dette i Kajsas maniske faser. Når Kajsa ikke ser TV om ettermiddagen/kvelden har det vist seg at det blir lettere å hjelpe henne inn i et godt søvnmønster igjen, noe som igjen begrenser varigheten av hennes maniske faser.