Mani og hypomani hos personer med utviklingshemning

Hjelp til oppgaveløsning

Foto: Mikkel Hegna Eknes
Foto: Mikkel Hegna Eknes

Personer med utviklingshemming og mani vil ha større vansker enn vanlig med å gjennomføre dagliglivsaktiviteter. Det kan gjelde matinntak, hygiene og husarbeid. Dette skyldes ofte at impulskontrollen blir svekket, at man lett blir distrahert, tankene hopper fra tema til tema og man har vansker med å finne ro. Det bør hele tiden vurderes hvor mye personer kan klare i sin aktuelle tilstand, slik at man ikke også utsetter personer som har det vanskelig for krav som er uoppnåelige. Justering av krav, ytterligere tilrettelegging av omgivelsene, samt at personalet midlertidig overtar oppgaver personen vanligvis gjør selv er de mest sentrale strategiene for å avhjelpe disse utførelsesvanskene.