Mani og hypomani hos personer med utviklingshemning

Samhandling

Foto: Mikkel Hegna Eknes
Foto: Mikkel Hegna Eknes

God samhandling med personen kan ha stor effekt i en manisk fase. Kritiske kommentarer, fiendtlighet, avvisning og emosjonell overinvolvering fra personale og andre omsorgspersoner gir økt risiko for forverring og tilbakefall.

Positive kommentarer og varme fra omsorgspersoner kan virke beskyttende og redusere slik risiko.