Mani og hypomani hos personer med utviklingshemning

Følge med på symptomer

Foto: Mikkel Hegna Eknes
Foto: Mikkel Hegna Eknes

Det er viktig å følge med på symptomtrykket underveis i en manisk episode, for hele tiden å være oppmerksom på om behandlingen virker og om det må gjøres eventuelle endringer. Det er viktig at personalet er enige om hvilke symptomer de skal følge med på, ellers er det lett at man observerer ulike ting.

Det kan ofte være lurt å bruke strukturerte observasjonsskjemaer, enten en oversikt over personens symptomer eller ett av verktøyene som er beskrevet i utredningskapitlet. Skjemaer for registrering av søvn, hvile og næringsinntak kan også være nyttige.

Det kan være dumt å ha for mange skjemaer man skal fylle ut i en travel hverdag, derfor kan det være lurt å registrere alle disse tingene i samme skjema. Man kan enkelt lage et slikt skjema for en hel uke, for eksempel ved å ha dagene loddrett og så en rute per time vannrett, slik at hver time i uka har en egen rute.

Ved utfylling kan det være lurt å bruke markeringstusj, der for eksempel grønt er søvn, gult er hvile og rødt er uro. Slik får man enkelt en grafisk oversikt over søvn- og uromønstre. Andre hendelser, for eksempel måltider, kan markeres med en strek. Det kan imidlertid være lurt å føre kostliste i tillegg, slik at man også får oversikt over hvor mye personen spiser, ikke bare hvor ofte.

Ulike typer utfordrende atferd kan også registreres på denne måten, og man vil da også få en oversikt over hvordan slik atferd eventuelt henger sammen med søvn, hvile og uro.