Mani og hypomani hos personer med utviklingshemning

Vurdere volds- og selvmordsrisiko

Foto: Mikkel Hegna Eknes
Foto: Mikkel Hegna Eknes

Noen ganger er det nødvendig å vurdere en persons voldsrisiko og/eller selvmordsrisiko. Dette skal gjøres av en fagperson i psykiatrisk spesialisthelsetjeneste, men det er viktig å vite når man bør kontakte noen for å få en slik vurdering.

Tidligere vold mot personalet, trusler om vold mot andre, alvorlig selvskading eller trusler om å skade seg selv må alltid tas på alvor. Slik atferd bør føre til at lege eller psykolog kontaktes, helst noen som kjenner personen fra før av. I akutte situasjoner kan også legevakt kontaktes.

Dersom en person truer med vold mot andre eller tidligere har utøvd vold mot andre, bør det gjøres en vurdering av voldsrisiko. Dette gjøres ved bruk av strukturerte utredningsverktøy, for eksempel VRS-10 og HCR-20. Disse verktøyene kan også brukes i slike vurderinger for personer med utviklingshemming. Voldsrisikovurderinger bør gjøres i spesialisthelsetjenesten, enten habiliteringstjenesten eller i psykisk helsevern. Fagpersoner som skal gjøre slike vurderinger av personer med utviklingshemming er imidlertid avhengig av å ha kunnskap om utviklingshemming generelt.

En vurdering av selvmordsrisiko skal alltid gjøres av lege eller psykolog. Det er imidlertid greit å vite noe om hva som er risikofaktorer for selvmord, slik at man kan melde bekymring dersom man ønsker en slik vurdering. Risikofaktorer for selvmord kan deles inn i generelle og aktuelle faktorer.

Sosial- og Helsedirektoratet har gitt ut Nasjonale retningslinjer for selvmordsforebygging i psykisk helsevern (se Ressurser).