Mani og hypomani hos personer med utviklingshemning

Forebygge tilbakefall

Foto: Mikkel Hegna Eknes
Foto: Mikkel Hegna Eknes

Et strukturert og regelmessig liv kan virke svært forebyggende på utvikling av nye sykdomsfaser hos personer som har hatt mani. Med dette menes at man står opp omtrent til samme tid hver dag, spiser regelmessig og sunt, har en strukturert aktivitet å gå til på dagtid, legger seg omtrent til samme tid, og gjør mange av de samme tingene til samme tidspunkt. Endringer i forbindelse med reiser, ferier og liknende håndteres ofte bedre dersom man i utgangspunktet lever overveiende regelmessig.

Opprettholdelse av god søvnhygiene er svært viktig, også i stabile faser, for å forebygge nye tilfeller av mani. Søvnforstyrrelser, enten i form av avbrutt søvn eller innsovningsvansker, representerer for mange et tidlig varseltegn på mulig utvikling av ny, manisk fase.