Mani og hypomani hos personer med utviklingshemning

Psykoedukasjon

Foto: Mikkel Hegna Eknes
Foto: Mikkel Hegna Eknes

En viktig forebyggingsfaktor er psykoedukasjon.

Det er lurt at den det gjelder kjenner sine egne tegn og symptomer i størst mulig grad, og hva disse betyr og innebærer. Selv de med store kognitive vansker og lite språk, vil kunne oppleve at de føler seg annerledes når de er i en manisk fase. Hjelp til å sette ord på dette, eller å framstille det på andre måter, vil kunne være nyttig for de fleste. Dersom folk har lite språk, gjelder det å bruke kreativiteten for å finne andre måter å kommunisere om dette.