Mani og hypomani hos personer med utviklingshemning

Samarbeid mellom familie, bolig og dagtilbud

Foto: Petter Elstein Knutsen
Foto: Petter Elstein Knutsen

Samarbeid mellom alle som har kontakt med den det gjelder er helt sentralt for å forebygge nye faser. Det er viktig at man har samme forståelse av hvilken fase personen er i, og hvilke tiltak som er aktuelle. Dette krever en god kommunikasjon mellom familie, bolig, dagtilbud og helsevesenet.

Samarbeid mellom alle som har kontakt med den det gjelder er helt sentralt for å forebygge nye faser. Det er viktig at man har samme forståelse av hvilken fase personen er i, og hvilke tiltak som er aktuelle. Dette krever en god kommunikasjon mellom familie, bolig, dagtilbud og helsevesenet.

Hvilke utfordringer kan oppstå når man prøver å forebygge eller dempe maniske episoder?

Hvem har ansvar for at det utarbeides kriseplan?

Har du fått økt:
  • Kunnskap om symptomer på mani og hypomani?
  • Kunnskap om forskjellige miljøterapeutiske tilnærminger i ulike faser?
  • Kunnskap om tilpassede krav i ulike faser?
  • Kunnskap om viktighet av kriseplaner og varseltegn?

Dersom du ikke har kunnskap og forståelse for de overstående punktene - gå gjennom kapittelet på nytt

Vi tar gjerne i mot dine innspill på det du har lest. Har du forslag til forbedringer?

Er det noen tanker eller konkrete tips du vil dele med oss som har laget kurset?

Send oss dine kommentarer på epost til post@stiftelsensor.no. Ta kopi av url-adressen for den aktuelle siden, og lim den inn i eposten, slik at det fremgår tydelig hvilken tekst du har kommentarer til.

Tekst:

Arvid Nicolay Kildal

Redaktør:

Trine Lise Bakken

Billedredaktør:

Hanne Engelstoft Lund

Prosjektleder:

Jarle Eknes

Psykiatirsk avdeling for utviklingshemmede, Oslo Universitetssykehus og Stiftelsen SOR har samarbeidet om utviklingen av kapittelet.