Intro

Nettsted: Helsekompetanse
Kurs: Obstetriske sfinkterskader
Bok: Intro
Skrevet ut av: Gjestebruker
Dato: mandag, 27. juni 2022, 08:36

Innholdsfortegnelse

Innledning


Oppbygning

E-læringskurset handler om obsteriske sfinkterskader; hva disse er, hvordan de oppstår og hva en kan gjøre for å forebygge og behandle disse. Kurset er bygd opp av tekst, bilder, film, animasjoner og en avsluttende kunnskapstest.

Kurset ligger åpent tilgjengelig. Ved påmelding kan du spore din progresjon, ta kursprøve og få kursbevis. Det er gratis å opprette en Helsekompetanse-konto.

Kurset er godkjent med 6 og 8 tellende timer avhengig av forbund:

 • Den norske legeforeningen med 8 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning fra følgende spesialistkomiteer; generell kirurgi, gastroenterologisk kirurgi og fødselshjelp og kvinnesykdommer. Obs. Kursdeltager sender selv inn kursbevis sammen med søknad om spesialistgodkjenning til Helsedirektoratet.
 • Norsk Sykepleierforbund med 6 timer som meritterende til klinisk spesialist som jordmor. Norsk sykepleierforbund godkjenner med 6 timer da selvstudier ikke inkluderes (obligatorisk litteratur).
 • Fagforbundet med 8 timer som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper

Hva vil du lære

Etter gjennomført kurs skal du ha kjennskap til

 • Bekkenbunnens anatomi
 • Insidens av sfinkterrupturer og faktorer som påvirker rupturraten
 • Forebygging av sfinkterskader
 • Klassifisering av inkontinens
 • Resultater etter konvensjonell og anatomisk reparasjon av obstetriske sfinkterskader
 • Oppfølging og kontroll etter sfinkterskader
 • Anatomisk rekonstruksjon av sfinkterapparatet.

Kursbevis

For å oppnå sertifisering og skrive ut kursbevis må du:

 • Lese gjennom alle sidene og se alle videoene. Fremdrift spores automatisk.
 • Bestå kursprøven.
 • Fylle ut anonym evaluering av kurset. Dette vil ta et par minutter og hjelper oss å forbedre kurset.

 Ønsker du å komme i kontakt med oss? Kontakt oss på nkib@unn.no

Om kurset


Bakgrunn

Fødselsskader i form av rifter i endetarmens lukkemuskel (sfinkterskader) oppdages hos ca 2 % av alle kvinner som føder vaginalt i Norge i dag. Skadene kan føre til store plager i form av ufrivillig lekkasje av luft, avføring og sterkt redusert livskvalitet.

Antall skader har vært økende siden 1960-tallet og var i 2004 over 4 %, men tiltak som er satt inn har redusert dette betydelig. Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom ved Universitetssykehuset i Tromsø har vært aktiv i denne forbindelse, og det har vært arrangert kurs i «Primærbehandling av obstetriske sfinkterskader» i mange år. Kurset har vært arrangert sammen med professor Jouko Pirhonen som har bidratt i stor grad til kompetanseheving innen forebygging av sfinkterskader.

Fra tradisjonelt kurs til e-læring

Kurset er nå utviklet til et nettbasert kurs sammen med Helsekompetanse hvor det i større grad også omhandler forebygging av sfinkterrupturer. Dette gir en utvidet og mer helthetlig tilnærming til tematikken sfinkterskader, noe som har vært etterspurt av flere kursdeltagere tidligere. Kurset har nå fokus på forebygging av skader, diagnostisering av slike skader, men også reparasjon og oppfølging av denne pasientgruppen. E-læringkurset har derfor fått tittelen "Forebygging og primærbehandling av obstetriske sfinkterskader".

Flere målgrupper

Vi ønsker å tilby dette kurset også til jordmødre og sykepleiere. Selv om jordmødre ikke skal sy sfinkterrupturer, mener vi kurset vil være høyst relevant også for dem. Det tekniske ved reparasjon av slike skader utgjør bare en liten del av kurset. Tilbakemelding fra tidligere kursdeltagere har fremhevet kurset som svært lærerikt og viktig, også fordi det gir større innsikt i sfinkterapparatets anatomi.

Oppfølgingskurs

Etter hvert vil vi kunne tilby oppfølgingskurs med fokus på sekundærbehandling av sfinkterrupturer, samt mulighet til å praktisere øving med sying på svinepreparater.

Faglige bidragsytere 

Flere dyktige fagfolk har bidratt til utviklingen av kursets faginnhold:

 • Pål Øian
  Professor/overlege, PhD, Kvinneklinikken ved Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø.

 • Stig Norderval
  Overlege, PhD, Ass. Professor. Gastrokirurgisk avdeling. Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom, Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø.

 • Katariina Laine
  PhD, overlege ved Fødeavdelingen, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

 • Anne Mette Severinsen
  Jordmor, Kvinneklinikken ved Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø.

 • Hilde Tollefsen
  Kurs og informasjonsadministrator, uroterapeut. Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom, Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø