Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltagelse

Foto av jente som løper.

Foto: Hanne Engelstoft Lund

Treningskontakt

«Treningskontakt» er en annen måte å organisere tjenestetilbudet støttekontakt på, når fysisk aktivitet er ønsket. Tilbudet har mange likhetspunkter med arbeidsformene i metoden «Fritid med bistand», og kan gis individuelt eller i gruppe. Det er utviklet flere regionale varianter av dette tilbudet som presenteres som for eksempel tur- og treningskompis. I flere fylker organiseres arbeidet i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Målet er at den enkelte kan overta ansvar for egen trening i selvvalgte aktivitetstilbud. Kommunene kan gjennom intensjonsavtaler med idrettslag og andre aktuelle organisasjoner sikre deltakere som trenger det en individuell oppfølgning også etter vedtaksperioden. Noen av deltakerne ønsker ikke dette, eller har behov som innebærer at en må finne frem til andre måter å organisere dette tilbudet. En løsning kan være å etablere en fast aktivitetsgruppe som sikrer muligheten til å trene sammen med andre.

Personer som engasjeres som treningskontakt må gjennomføre et kurs som avsluttes med en eksamen.