Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltagelse

Foto av jente som smiler.

Foto: Hanne Engelstoft Lund

Ressurser

  • Hege Gjertsen, Line Melbøe, Gunn Elin Fedreheim & Ingrid Fylling (2017): Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder. Harstad: UiT Norges Arktiske Universitet.
  • Anna Kittelsaa (2008) Et ganske normalt liv. Utviklingshemning, dagligliv og selvforståelse. PhD-avhandling. Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap. NTNU.
  • Marte Kollstad (2008): Klare seg selv. Faglige utfordringer i arbeid med unge funksjonshemmede. Oslo: Gyldendal akademiske
  • Kristjana Kristiansen, Anders, Midtsundstad og Dag Ofstad (2018): Fritid sammen med andre. Tilrettelagte fritidstjenester i endring. Bergen: Fagbokforlaget.
  • Anders Midtsundstad (2013) Fritid med Bistand. En metode for å støtte sosial inkludering. Bergen: Fagbokforlaget.
  • Anders Midtsundstad (2016): Aktiv i eget liv. Muligheter på ulike livsarenaer for mennesker med utviklingshemming. Bergen: Fagbokforlaget.
  • Anders Midtsundstad & Trond Bliksvær (2015): Deltakelse på fritiden. Perspektiver på fritidsdeltakelse for mennesker med utviklingshemming. Bergen: Fagbokforlaget.
  • NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming. Barne- og likestillingsdepartementet
  • Sosial- og helsedirektoratet (2007) Sammen med andre. Nye veier for støttekontakttjenesten
  • Jan Tøssebro (2015): Fritid før og nå. Anders Midtsundstad og Trond Bliksvær (red): Deltakelse på fritiden. Perspektiver på fritidsdeltakelse for mennesker med utviklingshemming. Bergen: Fagbokforlaget
Andre ressurser til inspirasjon

www.fritidforalle.no

Aktive muligheter (PDF)