Hvordan tilrettelegge fritidstilbud for andre

Foto av mann i aktivitet

Foto: Hanne Engelstoft Lund

Kartlegging av interesser og individuelle ønsker

Mennesker med utviklingshemming har, som alle andre, mange og ulike interesser. De har også ulik motivasjon og mulighet for å delta i fritidsaktiviteter. Det er mange som må ha bistand til å finne ut hva en har lyst til å bruke fritid til. Kartlegging av interesser og ønsker er derfor en viktig del av oppgaven til de som skal bistå mennesker med utviklingshemming i forbindelse med fritid.

Vær «nysgjerrig» på hvem personen du skal bistå er. Bli kjent med personen gjennom å stille spørsmål, mange spørsmål! At du viser interesse og engasjement vil være avgjørende for om du lykkes i å finne vedkommendes interesser og ønsker. Ikke alle er i stand til å svare verbalt. Gjør deg derfor kjent med personens alternative kommunikasjonsformer og kontakt eventuelt pårørende eller andre som kjenner vedkommende godt.

Det må påregnes en del tid for å få tak i informasjon om interesser og ønsker for fritidsaktiviteter.

Spørsmål det kan være aktuelt å stille:

 • Hvilke aktiviteter har du vært med på tidligere, på skolen, sammen med foreldre, medlem i lag/organisasjon, sammen med søsken/venner?
 • Er du fortsatt interessert i disse aktivitetene?
 • Hva likte du ikke å være med på?
 • Hva er du flink til?
 • Har du lyst til å prøve noe nytt?
 • Er det noe du har lyst til å lære, for eksempel ved å delta på kurs?
 • Vet du nok om hva som finnes av mulig tilrettelagte aktiviteter?
 • Har du bruk for spesielle hjelpemidler for å delta i den aktiviteten du ønsker?
 • Trenger du forslag til hva du kan bruke fritida til?
 • Har du lyst til å dele fri tid med noen? I gruppe, sammen med støttekontakt, annen ledsager, venner? I tilfelle hvem?
 • Når har du lyst til å være aktiv? Ettermiddag, kveld, helg, ferien?
 • Hvor mange aktiviteter vil du delta på og hvor ofte?
 • Hvor? Hjemme, hos venner, hos familie, i nærmiljøet, i byen, i syden, på fjellet,?
 • Trenger du bistand til transport?
 • Tenk over hva du selv fyller fritiden din med.
 • Hva er det vanlig at barn gjør i fritida si?
 • Hva er innholdet i tida til besteforeldregenerasjonen?