Hvordan tilrettelegge fritidstilbud for andre

Foto av mann som spiller bordtennis

Foto: Hanne Engelstoft Lund

Fritidsassistenter/støttekontakter

Ansettelse av fritidsassistenter/støttekontakter krever noe systematisk arbeid. Gjennom et intervju, med hovedfokus på deres interesser og motivasjon for et slikt oppdrag, bør også ansvar og rolle avklares. Nødvendig opplæring og systematisk oppfølging /veiledning må avtales. I tillegg skal alle som jobber med mennesker med utviklingshemming levere politiattest som ikke er mer enn 3 måneder gammel.

Støttekontakter/fritidsassistenter er viktige samarbeidspersoner for de kommunalt ansatte i arbeidet med å gi tilbud om gode kultur- og fritidsaktiviteter. De skal aktivt bistå personen slik at vedkommende blir introdusert til mulige og ønskede aktiviteter. Fritidsassistenter/støttekontakter må også settes inn i og underskrive taushetserklæring.