Hvordan tilrettelegge fritidstilbud for andre

Foto av skjell og fisk

Foto: Hanne Engelstoft Lund

Forståelse for nærmiljøets betydning og muligheter

Ikke alle er like godt kjent med hva eget nærmiljø består av og byr på av aktivitetstilbud. Noen utviklingshemmede er tilflyttet og er «nye» i området. De vil trenge hjelp til å bli kjent med alle muligheter som nærmiljøet gir. Å være ny i et område krever innsats for å bli kjent og for å skaffe en oversikt over mulighetene. Dette kan de trenge bistand til.

Kartlegging om hva nærmiljøet byr på av aktiviteter og tilbud bør være en del av bistandsyters forberedelser til fritidsarbeid med beboere med utviklingshemming. Ta ikke bare utgangspunkt i hva du vet fra før, men prøv å finn ut av alle muligheter som finnes.

Vær «nysgjerrig» - det kan hende det skuler seg muligheter som ikke ligger helt oppe i dagen:

  • Frivillig arbeid - svært få utviklingshemmede deltar i frivillig arbeid i følge St.meld.39 (2006-2007).
  • Sangkoret som øver i kjelleren på kjøpesenteret trenger kanskje en som koker kaffe til pausen.
  • Fotballaget trenger heiagjeng og dugnadshjelp.
  • Det er mulig å etablere små grupper som har lyst til å drive med innsamling til bestemte formå. Det kan også være aktuelt å delta som bøssebærer ved ulike aksjoner. Man kan tegne medlemskap i ulike lag og organisasjoner og bidra på møter, andre praktiske oppgaver organisasjonen har, eller bare delta i den sosiale delen av en organisasjons aktivitet.