Sosial kompetanse

Foto av to menn som selger meksikansk gryte for 15 kr.

Foto: Mikkel Hegna Eknes

Oppmerksomhetsprosesser

Egenskaper ved modellen
 • Modellen må være attraktiv

  Her kan vi bruke modeller som tjenestemottaker ser opp til, setter pris på og så videre. Samme alder og kjønn kan være en fordel.

 • Modellen må være tydelig

  Det vil si at man utfører bevegelser tydelig, gjerne sakte, og ikke ha andre forstyrrelser tilstede. Man må også være oppmerksom på bakgrunnsstøy og så videre.

 • Modell for seg selv

  Tjenestemottaker kan også bruke seg selv som modell. Dette kan man gjøre ved at man tar bilder av vedkommende der han/hun utfører den ferdigheten som skal læres.

Egenskaper ved aktiviteten som skal læres

Husk at aktiviteten må være noe tjenesteyter ser på som attraktivt, og dermed kan være kjekt å lære.

 • Kompleksitet

  Man må hele tiden kunne holde på tjenestemottakers oppmerksomhet. Dersom sekvensen er for lang, for vanskelig eller for enkel slik at vedkommende opplever den som barnslig, vil oppmerksomheten og interessen falle bort. Utfordringen blir å tilpasse tilstrekkelig til den enkelte tjenestemottaker.

 • Utbredelse

  Utgangspunktet må være at vedkommende har bruk for den sosiale kompetansen som skal innlæres. Helst dem man har behov for i dagliglivet. Det er også viktig at de sosiale reglene som skal læres er aktuelle i tjenestemottakers nettverk. Dersom ferdigheten er utbredt får vedkommende også observere andre modeller. Noe som er med på å overføre ferdigheten til andre situasjoner.

 • Funksjonell verdi

  En ferdighet som leder til noe positivt, vil lettere læres og brukes i hverdagen. Det som skal læres må ha relevans. Større sosial kompetanse vil være med på å åpne muligheter for deltagelse i sosiale sammenhenger.