Sosial kompetanse

Foto av kvinne

Foto: Mikkel Hegna Eknes

Forutsetninger hos observatøren

Sensorisk kapasitet

Skal tjenestemottaker observere modellen må man vite at sansene er intakte. Det gjelder spesielt syn og hørsel. Men også de andre sansene.

Oppmerksomhet

Vi må sikre at oppmerksomheten rettes mot den som er modell. Det kan være ved å si navnet på tjenestemottaker, men oppmerksomheten kan også fremkalles ved å hviske, snakke høyt, sakte og lignende. Utfordringen er å skape motivasjon slik at modellen fanger vedkommendes oppmerksomhet.

Referanse - persepsjonssett

Hvordan bør jeg se på det som kommer til å skje? Er det noe jeg vet jeg kan mestre - er det noe jeg bør være redd for - er det kjedelig? Negative erfaringer kan være med å bremse motivasjon for nye utfordringer. Persepsjonssett betyr, som vi ser, at vi organiserer vår oppmerksomhet slik at vi forberedes på, eller har forventninger om hvilke type stimuli som vil være aktuelle å legge merke til.

Forsterkingshistorie

Dersom den utviklingshemmede personen det gjelder har fått positiv respons ved å imitere andre, vil vedkommende lettere kunne lære nye ferdigheter ved å observere og deretter etterligne den som er modell. Ved bruk av modellæring er det viktig å få med mest mulig positive opplevelser, slik at vedkommende får mersmak på modellæring.

Hukommelsesprosesser

Bearbeiding av informasjon

Vi ser for oss det som modellen gjorde som en film inne i hodet. Vi ser bilder og «hører» tale. En annen like viktig måte å bearbeide det vi har sett er å lage en huskeregel

Symbolsk øvelse

Det vil si at man rekonstruerer ferdigheten i hodet. Det kan være i kombinasjon med motorisk øvelse og bruk av video.

Notorisk utførelse

Erfaring viser at observasjon av en modell oftest ikke er tilstrekkelig for å mestre atferd. Vi må oftest øve på den ferdigheten som skal læres i tillegg.

Fysiske evner

Nedsatte sansefunksjoner, ulike typer sykdom kan innebære at enkelte ferdigheter aldri kan utføres. Hjelpemidler kan da til en viss grad være med å kompensere.

Motorisk øvelse

Øvelse må ofte til for å kunne utføre en handling på samme måte som modellen.

Delresponser i repertoaret

En måte å gjøre dette på er å splitte opp den aktiviteten som skal trenes på i mindre enheter.

Selvobservasjon av imitasjonsforsøk

Det er en fordel å gjøre bruk av videoopptak der vedkommende kan bedømme egen atferd etter modellens atferd.

Spesiell tilbakemelding

Det vil si å gi tilbakemelding på det vedkommende utfører. Ikke bare i form av verbale kommentarer, men også visuell tilbakemelding og fysisk ledelse som håndleding.

Motivasjonsprosesser

Stedfortredende forsterkere

Det vil si at vi observerer at andre får forsterking

Ekstern forsterking

Alle trenger positiv forsterking

Selvforsterking

Det er viktig at vedkommende får innarbeidet ferdigheter i selvforsterking som kan brukes der det er fravær av forsterking fra omgivelsene.

I videoen nedenfor ser du hvordan sosial trening kan foregå i ART. ART (aggression Replacement Training) er en metode for utvikling av sosiale ferdigheter, sinnemestring og moralsk resonnering.