Sosial kompetanse

Foto av mann med forkle.

Foto: Mikkel Hegna Eknes

Ressurser

 • Bø, I., og P.M. Schiefloe (2009): Sosiale landskap og sosial kapital. Innføring i nettverkstenking. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Bø, I. (2000): Barnet og de andre. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Drabløs, J. (2000): «Styrka tilgang og tilknytning til sosialt fellesskap - ein veg til trivsel og helse» i J. Eknes (red.) Utviklingshemming og psykisk helse. Oslo: Universitetsforlaget
 • Eknes, J. (red,) (2000): Utviklingshemming og psykisk helse. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Eknes, J (2000): «Utfordrende atferd. Årsaker og sammenhenger» i J. Eknes (red.) Utviklingshemming og psykisk helse. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Eknes, J. (2000): «Utfordrende atferd. Tiltak og behandling» i J. Eknes (red.) Utviklingshemming og psykisk helse. Oslo: Universitetsforlaget
 • Emerson, E., S. Thompson, J. Robertson og D. Henderson (1996): Scheduleinduced challenging behavior. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 8, (2), s. 89 - 103
 • Gundersen, K. og l. Moynahan (2006): Nettverk og sosiale ferdigheter. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag
 • Gundersen, K. og L. Moynahan 81995): Nettverk og sosiale ferdigheter. Nærbø: Haugtussa Forlag AS
 • Skau, G.M. (2005): Gode fagfolk vokser.........Personlig kompetanse i arbeid med mennesker. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.
 • Skau, G. M. (2005): Mellom makt og hjelp. Om det flerydige forholdet mellom klient og hjelper. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Stubrud, L.H. (1996): Liten effekt av aversive metoder. Embla nr. 3 s. 38 - 41.
 • Tetzchner von, S. (2002): UTVIKLINGSPSYKOLOGI. Barne- og ungdomsalderen. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag AS