Samliv og seksualitet

Foto av statuer

Foto: Terence Faircloth

Sammenhengen mellom seksualitet, helse og livskvalitet

En god helse er avhengig av nærhet til andre mennesker. Det er nærmest en forutsetning. Vi er alle avhengig av at noen setter pris på oss, og at vi har noen som vi setter pris på. Det handler om gjensidighet. Det anses som «god medisin» å få klem av noen man liker eller få et kyss på kinnet av en venn. Like viktig er det å si hvor glad man er i en person. Det kan også være ved å gi en klem, et klapp på skulderen eller stryke over kinnet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer seksuell helse som:

  • Frihet fra frykt, skam, skyldfølelse, vrangforestillinger og andre psykologiske forhold som hemmer evnen til seksuell utfoldelse og som forstyrrer en seksuell relasjon
  • Frihet fra organisk sykdom, skade eller lyte som forstyrrer de seksuelle og reproduktive funksjoner.
  • Evnen til å glede seg over sin seksualitet og forplantning i samsvar med både personlig og sosialt forankret etisk og verdimessig grunnholdning.

Til slutt

Seksualitet er som vi har hørt om tidligere i dette kapitlet en del av vår utvikling og personlighet. Den er avhengig av hva som skjer i de ulike menneskers liv, hvordan den enkelte har det og hva vi gjør. Derfor kan vi ikke stykke mennesket opp i deler, men tenke helhetlig. Tjenesteytere som samarbeider med utviklingshemmede må ta opp tema som seksualitet i egne forum, hvor man våger å snakke om det. Vi må være bevisste på å se på seksualitet som kilde til glede og nytelse. Som tjenesteytere bør vi innlemme seksualiteten som en del av helheten når vi skal samarbeide med utviklingshemmede for tilrettelegging. Uten å pålegge dem behov som de ikke har, eller ikke har behov for. Det handler om å anerkjenne seksualiteten.