Selvskading ved lett utviklingshemning

Håp og muligheter

Foto: Hanne Engelstoft Lund
Foto: Hanne Engelstoft Lund

Det er i utgangspunktet ingen grunn til å være negativ med hensyn til behandling av personer som skader seg selv. Vi vet nå langt mer enn tidligere om selvskading og hvordan vi kan hjelpe de som skader seg. Men fremdeles preges både "folk flest" og fagfolk av å møte personer som skader seg med ikke-oppdatert kunnskap. På den annen side kan man gi god hjelp og forståelse uten å beherske de behandlingsformene som her er nevnt. Men det krever at man tar inn over seg det som finnes av oppdatert kunnskap og handler deretter.

Hvilke råd vil du gi til kolleger som jobber for personer med selvskading?

Har du fått:
  • Forståelse for at man må gjennomføre en funksjonell analyse av atferden?
  • Forståelse for at selvskading kan forverres gjennom uheldig samspill med omgivelsen?
  • Kunnskap om at selvskading ofte trigges av at personen opplever intense negative følelser som han/hun ikke klarer å regulere på annen måte enn selvskading, fordi man mangler sosiale eller emosjonelle ferdigheter?
  • Forståelse for at håndtering av selvskading bør fokusere på å samarbeide med personen om identifisering, læring og trening av ferdigheter som kan erstatte selvskadende atferd?
  • Kunnskap om at det finnes flere behandlingsmetoder som er dokumentert effektive for personer som selvskader?

Dersom du ikke har kunnskap og forståelse for de overstående punktene - gå gjennom kapittelet på nytt.

Vi tar gjerne i mot dine innspill på det du har lest. Har du forslag til forbedringer?

Er det noen tanker eller konkrete tips du vil dele med oss som har laget kurset?

Send oss dine kommentarer på epost til post@stiftelsensor.no. Ta kopi av url-adressen for den aktuelle siden og lim den inn i e-posten, slik at det fremgår tydelig hvilken tekst du har kommentarer til.

Tekst:

Svein Øverland

Foto:

Side: "Selvskading ved lett utviklingshemning". Foto: Hanne Engelstoft Lund

Side: "Fra tabu til åpenhet", Foto:

Side: "Klinisk nyttig kunnskap om selvskading". Foto: Hanne Engelstoft Lund.

Side: "Klinisk nytte av kunnskapen", Foto: Pixabay

Side: "Behandlingsformer". Foto: Pixabay

Side: "Håp og muligheter". Foto: Hanne Engelstoft Lund

Redaktør:

Jarle Eknes

Billedredaktør:

Hanne Engelstoft Lund

Prosjektleder:

Jarle Eknes

Utviklingen av dette kapittelet og resten av e-læringskurset "Utfordrende atferd" er hovedsakelig finansiert gjennom midler fra Bergen kommune.

I tillegg har vi mottatt midler fra Fylkesmannen i Oppland, Buskerud, Aust-Agder, Nordland, Rogaland, Nord-Trøndelag, Østfold og Møre og Romsdal.