Samværsformer

Samværsbetingelser som årsak til utfordrende atferd

Foto: Hanne Engelstoft Lund
Foto: Hanne Engelstoft Lund

I eksempelet med Per, som skulle kjøpe spill, viste vi at han ble møtt med strategier av personalet med mål om at han ikke skulle kjøpe spill. Både ved bruk av autoritær og manipulerende påvirkning kan Per sitte igjen med en følelse av å bli motarbeidet. Han får i disse eksemplene heller ikke noen innsikt i hvorfor personalet ikke ønsker at han skal kjøpe spill. Om personalet velger å bruke slike strategier for ofte, kan konsekvensen av dette være mistillit mot dem som skal hjelpe ham. En slik mistillit mot hjelpeapparatet kan føre til at den psykisk utviklingshemmede velger å bruke egne strategier for å håndtere den frustrasjonen slike samværsformer kan medføre. Og disse strategiene kan føre til mer utfordrende atferd.

Her må det presiseres at det ikke er et mål at en ikke skal påvirke Per til å kjøpe spill. Men det bør gjøres av mennesker Per har tillit til. Vi har prøvd å vise gjennom eksemplene at bruk av autoritær og manipulerende påvirkning over tid kan føre til mistillit mellom beboer og personal.

Vi mener at personalet må bruke det tredje alternativet, dialektisk tilnærming. Og på denne måten sammen med Per komme fram til hvordan han kan disponere pengene sine på et fornuftig vis. Alt for ofte sitter personalet sammen og vurderer beboerne sine behov, men de glemmer å ta beboerne selv med på råd.