Samværsformer

Skille mellom reflektert og ureflektert manipulerende og autoritær påvirkning

Foto: Hanne Engelstoft Lund
Foto: Hanne Engelstoft Lund

I noen tilfeller kommer den dialektiske tilnærmingen til kort, og en må bruke metoder eller teknikker for å løse ulike utfordringer. Beboer kan for eksempel vise atferd som gjør at han eller hun setter seg selv og andre i fare.

Når dette inntreffer blir skillet mellom reflektert og ureflektert påvirkning viktig. Vi mener at ingen personalgrupper skal sette i gang manipulerende eller autoritære tiltak uten å tenke seg godt om på forhånd.

Viktige spørsmål som personalet må reflektere over:

  • Er grunnlaget for å gripe inn avklart og tilstrekkelig drøftet?
  • Er den etiske forsvarligheten sikret?
  • Hva er målene med tiltaket?
  • Hvor lenge skal tiltaket vare?