Samværsformer

Gjensidig tillit

Foto: Mikkel Hegna Eknes
Foto: Mikkel Hegna Eknes

Å arbeide med mennesker med ulike behov for bistand er både komplisert og utfordrende. Gjennom kapittelet har vi prøvd å vise at gjensidig tillit er avgjørende for hva en kan oppnå. Og tillit har best vilkår når en er sammen med hverandre når samværet er et mål i seg selv.

Ved å legge til rette for at personalet har samvær og samspill med likeverdighet og dialog, kan en også skape rom for utvikling og nære relasjoner.

Ved for mye bruk av åpne og skjulte teknikker og metoder, står vi i fare for å dyrke fram en mistillit hos beboer.

Vi har i dette kapittelet prøvd å vise at mistillit mellom beboer og personal er et dårlig utgangspunkt for å gi hjelp. I tillegg kan dette lede fram mot en utfordrende atferd, som kan skyldes uheldige samværsbetingelser.

Dessverre møter vi ofte utfordrende atferd med å behandle symptomene framfor å se på årsakene.


Refleksjonsspørsmål

  1. Hvorfor kan bruk av metoder på mennesker skape mistillit?
  2. Hvorfor er tillit viktig når en skal motta bistand?
  3. Hvorfor kan dialektisk tilnærming være en god måte å påvirke andre mennesker på?
  4. Hva er problemet med passiv ”påvirkning”?
  5. Hva kan skje dersom en møter mennesker med bare teknikker og metoder? ?

Jarle er en ung utviklingshemmet mann i starten av 20 årene. Han har litt verbalt språk. Den siste tiden har det vært en utvikling der det blir vanskeligere og vanskeligere å få ham opp av sengen om morgenen og videre på jobb. Personalgruppen rundt ham er rådvill, og føler at de mislykkes i arbeidet rundt Jarle.

Hvordan bør personalgruppen gå frem for å løse utfordringene med Jarle om morgenene på en dialektisk måte?

Har du fått økt:
  • innsikt i forskjellige samværsbetingelser
  • evne til å kunne gjøre rede for fenomenet tillit
  • kunnskap om ulike måter å påvirke andre mennesker
  • kunnskap om forskjell mellom poiesis og praxis
  • kunnskap om skille mellom reflektert og ureflektert påvirkning

Dersom du ikke har kunnskap og forståelse for de overstående punktene - gå gjennom kapittelet en gang til.

Vi tar gjerne i mot dine innspill på det du har lest. Har du forslag til forbedringer?

Er det noen tanker eller konkrete tips du vil dele med oss som har laget kurset?

Send oss dine kommentarer på epost til post@stiftelsensor.no. Ta kopi av url-adressen for den aktuelle siden og lim den inn i e-posten, slik at det fremgår tydelig hvilken tekst du har kommentarer til.

Tekst:

Tore Andre Strand og Halvard Hordvik

Foto:

Side: "Samværsformer" (forside). Foto: Joaquin Villaverde

Side: "Samvær som middel og mål". Foto: Hanne Engelstoft Lund

Side: "Dialektisk tilnærming". Foto: Hanne Engelstoft Lund

Side: "Å bo i bofellsesskap" Foto: Hanne Engelstoft Lund

Side: "Samværsbetingelser som årsak til utfordrende atferd". Foto: Hanne Engelstoft Lund

Side: "Hvordan arbeide med samværsbetingelser?". Foto: Hanne Engelstoft Lund.

Side: "Skille mellom reflektert og ureflektert manipulerende og autoritær påvirkning". Foto: Hanne Engelstoft Lund.

Side: "Gjensidig tillit",Foto: Hanne Engelstoft Lund

Side: "Ressurser": Jakub Hlavaty

Redaktør:

Jarle Eknes

Billedredaktør:

Hanne Engelstoft Lund

Prosjektleder:

Jarle Eknes

Utviklingen av dette kapittelet og resten av e-læringskurset "Utfordrende atferd" er hovedsakelig finansiert gjennom midler fra Bergen kommune.

I tillegg har vi mottatt midler fra Fylkesmannen i Oppland, Buskerud, Aust-Agder, Nordland, Rogaland, Nord-Trøndelag, Østfold og Møre og Romsdal.