Samværsformer

Ressurser

Hellesnes, Jon (1999). Om Hans Skjervheim. Oslo: Samlaget.

Lorentzen, Per (2006). Slik man ser noen. Oslo: Universitetsforlaget.

Løgstrup, Knud E. (2008). Den etiske fordring. Oslo: Gyldendal.

Skjervheim, Hans (1992). Filosofi og dømmekraft. Oslo: Universitetsforlaget.

Skjervheim, Hans (2002). Mennesket. Oslo: Universitetsforlaget.