Når alt har gått galt

REFLEKSJON


Refleksjonsspørsmål

På bakgrunn av den konsultasjonen du har sett på oppfordrer vi deg eller dere til å reflektere. Nedenfor finner du/dere noen spørsmål som kan danne utgangspunktet for en slik refleksjon.

Vær oppmerksom på at det ikke finnes noe «fasitsvar» på disse refleksjonsspørsmålene. Det er også mulig at du eller dere har andre tanker rundt denne konsultasjonen enn det som tar utgangspunkt i refleksjonsspørsmålene. Ta gjerne opp disse temaene:

  • Hvor stor vurderer du at faren for et tilbakefall til rusmiddelbruk er?
  • Kan det være alternativer til medikamenter?
  • Er Sobril et godt valg i dette tilfellet?
  • Er det en god balanse mellom psykososiale tiltak og medisiner?