Når alt har gått galt

KLINIKK

Søvnbehandling


Innsovningsvansker går i mange tilfeller over av seg selv uten bruk av tabletter. Det er et godt råd at ikke-medikamentell behandling av søvnproblemer bør prøves før medikamentell behandling iverksettes.Likevel kan legemidler være et alternativ i en kort periode (2-4 uker) hvis du har store søvnproblemer og man ikke når til målet med annen behandling. Langvarig bruk av sovemedisin vil ofte forverre søvnproblemene, og kan gjøre det vanskelig å slutte med legemidlet.