Når alt har gått galt

KLINIKK

Viktige elementer i pasientinformasjon


Det er viktig å informere pasienten om ulike virkninger og bivirkninger ved bruk av vanedannende legemidler. God kommunikasjon rundt dette kan øke pasientens utbytte av medisinbruken. Dette er gode og effektive medisiner, men de har også sine bivirkninger. Godt samarbeid om og kommunikasjon rundt medisinene vil således optimalisere behandlingen. Husk også å journalføre hvilken informasjon som er gitt. Slik informasjon må ofte gjentas, da pasienter i livskriser vil kunne ha nedsatt oppmerksomhet. Ved oppstart av behandling er det også et godt råd å ha avslutningen i sikte. Informer pasienten at dette er behandling for en kortere periode.

Helsedirektoratets Nasjonal faglig veileder for vanedannende legemidler inneholder ikke anbefalinger for behandling av traumer, sorg, stress og overgrep. For informasjon om dette må man søke kunnskap et annet sted.


.

Helsedirektoratets veileder lister opp andre nettsteder her: 
Behandling av traumer, sorg, stress og overgrep


(Video Jørgen G. Bramness)