Når alt har gått galt

KLINIKK

Vanedannende til rusmiddelbrukere


Den som forskriver vanedannende legemidler bør søke å hindre skadelig bruk. Dette må ikke være til hinder for at personer med rusmiddelproblemer skal få adekvat behandling for angst. Dette kan ofte framstå som et dilemma, men kan som regel løses ved god informasjon og klare avtaler. Fastlegen eller annen langvarig behandlingskontakt bør foreta slike rekvireringer. Det bør ikke initieres på legevakt eller ved annen kortvarig behandlingskontakt.