Når alt har gått galt

FARMAKOLOGI

Likheter og forskjeller mellom angst- og sovemidler

Tabellen i veilederen gir en oversikt over benzodiazepiner og z-hypnotika som er tilgjengelig i Norge. Formålet med tabellen er å vise dosering av legemidlene (spesielt alprazolam og klonazepam) og ved seponering hvor man velger å bytte til diazepam. Opplysningene gitt i tabellen er basert på oralt bruk.Videoen gir en nærmere innføring i angst- og sovemidlers farmakologi
(Video: Jørgen G. Bramness)