Når alt har gått galt

FARMAKOLOGI

Blodprøver


Analyser i serum eller fullblod egner seg til å følge opp legemiddelbehandling ved mistanke om manglende virkning eller mistanke om bivirkninger. I russammenheng brukes serum/fullblodanalyser til å vurdere påvirkningsgrad. Det er i liten grad nyttig å måle serumkonsentrasjonen for å fastslå virkning av vanedannende legemidler..

Artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening:
Helland og medarbeidere 2016


(Video: Jørgen G. Bramness)