Når alt har gått galt

FARMAKOLOGI

Fare for tilbakefall


Personer som har hatt et problematisk bruk av rusmidler eller en rusmiddelavhengighet vil alltid ha en sårbarhet for tilbakefall. Dette ligger antagelig i selve avhengighetens natur. Det betyr ikke at all bruk av vanedannende legemidler er galt. Disse pasientene har også krav på adekvat smerte-, søvn- og angstbehandling. Det er ikke slik at bruk av vanedannende legemidler vil føre til at pasienten faller tilbake til en skadelig bruk. En slik "tenning" eller "sprekk" behøver slett ikke skje, men den KAN skje. Man bør derfor være ekstra oppmerksom ved forskrivning av vanedannende medisiner til personer med rusmiddelproblemer.