Når alt har gått galt

KOMMUNIKASJON

Alternativer til vanedannende legemidler


Selv om bruk av vanedannende legemidler kan være riktig er det viktig å være klar over at bruk av benzodiazepiner kan gjøre en pasient mindre mottagelig for ikke-medikamentelle behandlingstiltak.Hvordan mestre angst uten bruk av legemidler?

  • Ved uttalte plager skal fastlegen kunne gi pasienten råd.
  • Undersøk om pasienten også evt. har andre gode samtalepartnere. Råd og støtte kan være nok til å komme over en krisereaksjon.
  • Legen kan henvise pasienten til psykolog eller psykiater hvis problemene er alvorlige eller langvarige.
  • Et familierådgivningskontor kan være til hjelp hvis angstproblemene har sammenheng med familiesituasjonen.