Når alt har gått galt

KOMMUNIKASJON

Dilemma


Fastleger tar ofte beslutninger og valg i sammensatte og uoversiktlige kliniske situasjoner, ofte under tidspress. Det er den allmennmedisinske hverdagen. Ikke sjelden er det dilemmaer, og svært ofte når det gjelder rekvirering av vanedannende medisiner. Derfor kan det være nyttig å stoppe litt opp ved ordet dilemma, analysere det nærmere og kort se på hva slags klinisk dynamikk som kan oppstå.


Et dilemma er en valgsituasjon der ingen av alternativene framstår som gode. Uansett hvilken klinisk løsning legen og pasienten kommer fram til, kan det oppleves som en dårlig løsning. Enten for pasienten, eller for begge. «Dilemmamedisinen» kan by på utilstrekkelighetsfølelse også hos leger, ikke minst når pasientens forventninger og behov overskrider det han eller hun kan tilby hjelp for. Utfordringen klinisk sett blir å analysere hva som er den minst dårlige løsningen, men ofte etterlates legen med en følelse av og kanskje ha valgt feil.

Dynamikken rundt dilemmaer er det viktig å være seg bevisst. Ikke fordi det løser problemet, men fordi det gjør det lettere identifisere, forstå og håndtere det som foreligger. Også følelsesmessig. Husk også at i disse situasjonene er det ofte pasienten selv som i utgangspunktet står i dilemmaene. Legen kan alltid tilby å dele dette med pasienten, men kan ikke alltid finne helt konkrete løsninger på dilemmaet.  I særlig krevende dilemmafylte situasjoner er det spesielt viktig at legen tar seg tid til å konferere med en kollega, enten det er på ditt eget legekontor, i smågruppe eller i 2. linjetjenesten.