Når alt har gått galt

KOMMUNIKASJON

Ansvarsgruppe / samarbeid


Allmennlegene møter oftere enn de er klar over pasienter som har rusmiddelproblemer. Av og til sier pasienten det rett ut, men av og til er det ikke så lett å finne ut av det. Uansett er dette krevende situasjoner.

(Video: Jeanette Rundgren, Michel Mateos og Vidar Hårvik intervjues av Ragnhild Elin Thoner)


Man kan bruke enkle screeningsinstrumenter for å kartlegge pasientens bruk av alkohol (AUDIT)
eller andre rusmidler (DUDIT).