Når alt har gått galt

JUSS

Husk barna


Helsepersonell har plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende. Ved behandling av pasienter med skadelig bruk av vanedannende legemidler er det derfor viktig å forsøke å få kartlagt om personen har barn. Helsepersonelloven § 10 a pålegger helsepersonell som yter helsehjelp til pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade, plikt til å søke å avklare om pasienten har mindreårige barn, og bidra til at de får informasjon og nødvendig oppfølging. Hvem ivaretar barnet? Avklar omsorg, samvær og informasjon til foreldrene eller andre foresatte som har omsorg for barnet.