Når alt har gått galt

JUSS

Legen, rusmidler og førerkort


En av legenes plikter er skriftlig å melde til pasient og fylkesmann når en pasient ikke oppfyller helsekrav for førerkort..

Helsedirektoratet Førerkortveileder Veiledende legemiddeltabell  i forholdet til helsekravet for førerkort


(Video: Jørgen G. Bramness)