Kognitivt stress og overbelastning

Hva er kognitiv overbelastning?

Gutt.
Foto: Barbara W, Flickr (CC BY 2.0)

Kognitiv overbelastning er et uttrykk for at hjernen er sliten, eller helt utslitt. Det kan komme av at hjernen har hatt for mange og for vanskelige oppgaver samtidig over tid (Wigaard, 2012; 2015). Kognitiv overbelastning er ikke en diagnose, men en tilstand hvor hjernen er sliten og fungerer dårlig. Vi blir alle slitne av vanskelige oppgaver, men for de fleste er det ikke vanlig å måtte utføre vanskelige oppgaver ofte eller lenge av gangen. For mennesker med autisme og utviklingshemming som sliter med sosiale situasjoner, og med å skaffe seg oversikt over helt vanlige gjøremål, er det mye som ofte er krevende. Sensorisk dysfunksjon kan også bidra til at hjernen til personer med autisme og utviklingshemming blir sliten. Mange vanlige oppgaver og situasjoner er krevende for dem, og fortsetter å være krevende. Det gjør mennesker med autisme og utviklingshemming spesielt utsatte for kognitiv overbelastning.