Kognitivt stress og overbelastning

Betydningen av gode tjenesteytere

Grafikk med stige ned i spørsmålstegn.
Foto: Chris Potter, Flickr (CC BY 2.0)

Mennesker med autisme og utviklingshemming er spesielt utsatte for kognitiv overbelastning grunnet reduserte eksekutive- og arbeidsminnefunksjoner, samt sosiale vansker. Sensorisk dysfunksjon kan også bidra til at hjernen blir sliten.

Den bistanden mennesker med autisme og utviklingshemming får, sikter seg vanligvis mot størst mulig grad av selvstendighet (Wigaard, 2015). Dette, i kombinasjon med lavt og varierende funksjonsnivå, kan øke sannsynligheten for å få for mange og for vanskelige oppgaver over tid (Wigaard, 2012). Hverdagen deres er ofte strukturert, hvor oppgaver og krav til gjennomføring er ganske lik fra dag til dag. Det er veldig lett å glemme at “vanlige” oppgaver er krevende, at de fortsetter å være krevende, og at han eller hun ikke kan klare oppgavene like godt hver dag.

Personer med autisme og utviklingshemming vil gjennomgående ha vansker med å forstå (Lai et al., 2014), og å gi uttrykk for at de er slitne og trenger hvile (Wigaard, 2012). De er ofte prisgitt at andre personer bidrar til å sørge for at de har det bra. Hva tjenesteytere forstår og gjør kan derfor spille en stor rolle for hvor belastet personen med autisme blir i hverdagen.