Hva er utviklingshemming

Foto: Mikkel Hegna Eknes

Hvordan kan utviklingshemming beskrives?

Utviklingshemming og mennesker med utviklingshemming er de betegnelser som brukes i dag. Tidligere hadde man betegnelser som åndssvak, tilbakestående og evneveik. Begrepet psykisk utviklingshemming er den formelle diagnosebetegnelsen, men i de fleste sammenhenger utelater man ordet psykisk.

Ved å skifte betegnelser har man hele tiden, både i Norge og internasjonalt, vært opptatt av å finne et begrep som er dekkende, som ikke virker stigmatiserende og som på samme tid ikke hindrer verdsetting. La oss derfor først begynne med å se på definisjoner som er gitt på utviklingshemming.

Utviklingshemming er en kategori, ikke en sykdom. Det er en samlebetegnelse for en rekke forskjellige tilstander med ulike årsaksforhold. Ofte vil det ikke være mulig å peke på årsaken. Tilstanden er karakterisert av begrensninger i læring og tilpasningsvansker i møtet med omgivelsene. Derfor kan forholdene påvirkes positivt gjennom god tilrettelegging.