Hva er utviklingshemming

Foto: Fjellheimen leirskole

Mangler eller muligheter

Hva er viktigst å få tak i – manglene eller mulighetene?

Det spørsmålet overskriften stiller er viktig å tenke over når en skal arbeide i andres hjem. Svaret vi gir på spørsmålet, viser seg i holdningene både til den som bor der, og til det arbeidet som gjøres.

Det er forskjell på å ta utgangspunkt i det som mangler og i det som mestres. Nedenfor vises det en tabell som legger større vekt på mulighetene når det skal forklares hva utviklingshemming er. Man tenker seg en kombinasjon av intellektuell og sosial fungering for å forklare konsekvensene av en utviklingshemming.

Tabell: Gradsinndeling av utviklingshemming
GRAD IQ-område Sosial fungering for voksne
Lett 70-55 Kan vanligvis bo og arbeide selvstendig. Kan trenge litt hjelp i sosiale og økonomiske situasjoner
Moderat 54-40 Kan utføre enkelt arbeid. Trenger hjelp og tilsyn ved dagligdagse oppgaver, sosiale og økonomiske gjøremål
Alvorlig 39-25 Kan hjelpe til i rutiner. Kan trenge hjelp til mange (de fleste) gjøremål

Det som er verdt å merke seg når det gjelder tabellen ovenfor, er at den tar utgangspunkt i det en person kan når det gjelder sosial fungering. Det gjør ikke de to andre oversiktene det er vist til tidligere i dette kapittel, de tar utgangspunkt i manglene.

Det er imidlertid reist kritikk mot en så skjematisk framstilling som den som er gitt i tabellen. Det er hevdet at personer på samme intellektuelle utviklingsnivå kan være svært ulike når det gjelder tilpasning og kompetanse for vanlige gjøremål. Det vil derfor ikke være riktig å legge så stor vekt på betydningen av den intellektuelle mangel og se all annen atferd som en direkte følge av den. Mennesker med utviklingshemming har ulike personligheter og egenskaper, og påvirkes av andres tilbakemeldinger. Og ikke minst: de påvirkes av de samme livserfaringer som alle andre. Se også klippet nedenfor fra filmen Kabal i hjerter. Der vil du se hvordan man på en positiv og morsom måte taklet May Britts problemer med å skille dagene fra hverandre.