Hva er utviklingshemming

Foto: Hanne Engelstoft Lund

Kunnskap

Hva kan en bruke kunnskapen til?

Gjennom å arbeide med dette kapittelet har det vært en målsetting at du skal ha fått en forståelse av at mennesker med utviklingshemming er en sammensatt gruppe med ulike behov. De er individer som må få en sjanse til å være aktører i sitt eget liv. Det blir både galt og i tillegg i strid med Menneskerettighetene (se kap.3) å behandle dem som en gruppe. Da kan det lett bli slik at vi ser kartet og ikke terrenget.

Kyléns klassifisering viser at det er viktig å kunne gi erfaringer til mennesker med utviklingshemming. Dette er en kunnskap som kan være nyttig for dem som arbeider hjemme hos mennesker med utviklingshemming. Det er ofte mye lettere å gjøre et arbeid i full fart, uten å trekke personen med utviklingshemning inn. Men det er bedre å ta seg litt mer tid, og bidra til at han eller hun får erfaringer som bidrar til utvikling.

Vi vil anbefale følgende litteratur som kan gi mer kunnskaper og innsikt:

  • Ellingsen, K.E. (red.) (2007). Selvbestemmelse. Egne og andres valg og verdier. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Guneriussen, W. (2008). Normalitet, mangfold og forvirring. I: Bjørnrå, T. m.fl. (2008) Utviklingshemming, autonomi og avhengighet. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Johnsen, B.-E. (2008). Utviklingshemmede som sosial konstruksjon. Katrines tilfelle. I: Bjørnrå, T. m.fl. (2008) Utviklingshemming, autonomi og avhengighet. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Meyer, J. (2008). Mennesker med utviklingshemming og sosial kapital. I: Bjørnrå, T. m.fl. (2008) Utviklingshemming, autonomi og avhengighet. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Sæthre, J. (2008). Læring og livskvalitet. Bergen: Fagbokforlaget. (Her er kap.2 av interesse, der finner dere en mer utfyllende framstilling enn i dette kurset).
  • Tidemann-Andersen, C. (2010). Er jeg ungdom eller har jeg Downs syndrom? Bergen: Skauge forlag. (I denne boka er det særlig del 1 som er av interesse i denne sammenheng. Selv om det handler om mennesker som er litt yngre enn de dere arbeider hos, vil dere finne mye tankevekkende materiale).

Du kan se en 41 minutters forelesning fra Gunnar Kylén her om utviklingshemning (begåvningshandicap).