Det gode liv - livskvalitet i hverdagen

Foto: Fjellheimen leirskole

Verdsetting

Det å være verdsatt er sett på som viktig for å oppleve livskvalitet. Verdsetting innebærer at en har et positivt selvbilde og en rolle som andre kan verdsette.

Verdsetting innebærer også at en opplever seg som akseptert av andre i samfunnet. Det motsatte er det vi kaller stempling eller stigmatisering, der det ofte er slik at bare de negative kjennetegnene trekkes fram.

Hvordan vil du karakterisere de to situasjonene som her vises? Tenk gjennom det, og trykk på refleksjon.

Kunden plasserer i det første tilfellet Truls i en lite verdsatt rolle. Det er ingen som liker å bli sett på som hjelpeløs. Vi må regne med at kunden gjør dette i beste mening, men han demonstrerer at han er forutinntatt og ikke venter noe av en person med utviklingshemming. Dette kan ikke være annet enn en devaluerende opplevelse for Truls.

Den neste situasjonen er jo overraskende for kunden, og det ser ut til at kunden takler dette minst like dårlig som Truls takler tempoet ved betaling. Noe å tenke på?