Selvbilde og identitet

Foto: Andreas photography

Selvbilde

En gang snakket jeg med en ung kvinne med Down syndrom. I samtalen inngikk det flere spørsmål, blant annet spurte jeg henne om hun var vakker. Hun tenkte seg om en stund før hun svarte at hun er annerledes. -Hvordan da spurte jeg tilbake. -Jo, jeg har Downs syndrom. -Ja, men er du vakker, spurte jeg en gang til. Hun tenkte seg om igjen noen sekunder før hun svarte;

-Ja. Jeg ER vakker.

Hva bestemte hennes syn på seg selv som vakker? Speilbildet som møtte henne om morgenen av ei ung kvinne med blondt hår? Var det hennes egen vurdering av dette speilbildet? Eller var hun påvirket av hva hun visste om andres vurdering av sitt eget utseende? Og disse andre, hvem er de, familie, personalet som arbeider i hennes leilighet, venner eller naboer?

  • Selvbilde er den forestillingen vi har om oss selv. Dette kan være basert på kunnskap, tro eller følelser. Alle mennesker, uavhengig av grad av funksjonshemming, er i stand til å ha en eller annen form for selvbilde. Det inneholder både det som er unikt for en selv, og hva en opplever som felles med andre.
  • Selvforståelse er hvordan vi forstår vårt selvbilde, våre motiver og sosiale roller.
  • Selvfølelse er på mange måter vår egen bedømming av selvbildet. En bedømmer seg selv og kan akseptere noen sider av seg selv, mens andre kanskje blir vanskelige å akseptere. Identitet er å være lik, eller identisk, med seg selv.
  • Identiteten er det unike og karakteristiske ved meg selv, det som skiller meg fra alle andre. Vi kan ha både en sosial og en personlig identitet.
  • Roller er når vi går inn i en bestemt sosial sammenheng hvor denne sammenhengen er med og bestemmer hvordan vi oppfatter oss selv og hvordan vi oppfører oss. For eksempel har vi en rolle i forhold til partner, en annen i forhold til barn, en ovenfor kamerater, og en helt annen når vi er på jobb og møter brukerne. Vår oppførsel vil være svært forskjellig i de ulike rollene.